Balanceren

Balanceren als specialisme

Elma is al vanaf de jaren vijftig gespecialiseerd in het balanceren van machineonderdelen voor alle takken van de industrie.

Door trillingen kunnen constructiedelen van het roterende werktuig loskomen. Dit kan tot gevolg hebben dat fundaties beschadigd en elektrische apparatuur defect raken. Ook kunnen leidingen en elektrische kabels breken. Onbalans kan de bedrijfsveiligheid van een machine noemenswaardig verminderen. Door zorgvuldig balanceren en onderhoud te plegen aan uw machinepark komt dit niet alleen ten goede aan de levensduur maar ook aan de veiligheid van uw medewerkers. Elma beschikt over de specialistische kennis, apparatuur en service engineers om zowel kleine als grote, lichte en zware machineonderdelen weer in balans te brengen. Wij doen dit zowel ter plaatse of in onze uitstekend uitgeruste werkplaats.

Onbalans

Onbalans in een rotor kan onderverdeeld worden in grofweg drie soorten onbalans:

Het “vallen” van bijvoorbeeld een waaier in stilstand duidt op een statische onbalans, hiermee wordt de onbalanskracht bedoeld die reeds aanwezig is in een niet roterende machine. Deze onbalans kan worden opgeheven door op 1 vlak te balanceren.

Wanneer deze statische onbalans wordt gecorrigeerd door het aanbrengen van een correctiegewicht in een ander vlak dan het vlak van de onbalans zelf, dan ontstaat een zogenaamde koppel-onbalans. Bij een stilstaande rotor zullen deze gewichten elkaar in balans houden. Echter bij een draaiende rotor zullen de tegenovergestelde krachten resulteren in een koppel en dus trillingen.

In verreweg de meeste gevallen zal de onbalans in bijvoorbeeld een rotor bestaan uit een combinatie van een statische- en koppel onbalans. Deze combinatie wordt een dynamische onbalans genoemd. Elma BV beschikt over expertise en meetapparatuur om elke vorm van onbalans te detecteren en te corrigeren.

Bij een aantal aandrijvingen, onder andere bij pompen en hamer molens, dient de rotatie-as van de motor nauwkeurig in lijn te staan met de rotatie-as van de aangedreven rotor. Afwijkingen in de uitlijning resulteren, evenals bij onbalans, in trillingen en onnodige slijtage. Indien gewenst kunnen wij bij u op locatie een trillingsanalyse uitvoeren. Om dergelijke afwijkingen te kunnen vaststellen en te kunnen corrigeren beschikt Elma over geavanceerde laser-uitlijn apparatuur.

Balanceren op locatie

Wij kunnen ook op uw locatie komen balanceren. Dan is het belangrijk dat:

  • het te balanceren werktuig voldoende toegankelijk is, bijvoorbeeld via een inspectieluik.
  • de aandrijving een aantal keren aan- en uitgeschakeld kan worden.

De meetapparatuur combineert het meten met het rekenwerk dat nodig is om de samenhang tussen de meetwaarden en de te corrigeren onbalans vast te kunnen stellen. Deze werkzaamheden worden nationaal en internationaal uitgevoerd.

Meer informatie over
Balanceren?
Neem contact op met
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
Stuur een email of bel:
+31 (0)346 745 261
foto Teus van der Grift
Teus van der Grift
Workshop Coordinator Balancing
Stuur een email of bel:
+31 (0)346 356 060

Meer service en onderhoud

Scroll to Top