Preventief onderhoud

Het belang van preventief onderhoud

Het belang van preventief onderhoud is evident: het helpt om onnodige stilstand, overmatige slijtage aan machineonderdelen en extra kosten te voorkomen. Preventieve inspecties zijn onderdeel van het preventief onderhoud met als doel om eventuele storingen in de toekomst te voorkomen. Het is belangrijk dat deze werkzaamheden professioneel, systematisch en grondig gebeuren. Elma levert daarom preventief onderhoud en periodieke inspecties. Deze worden door hooggekwalificeerde servicemonteurs uitgevoerd.

Allesomvattende controle

  • Met behulp van thermografie kunnen slechte contacten in besturingskasten worden gelokaliseerd en gecorrigeerd. Zo wordt schade en soms zelfs brand door oververhitting voorkomen.
  • Met een uitlijningscontrole voorkomt Elma storingen en slijtage aan lagers, mechanische afsluitingen, koppelingen, tandwielen enzovoort. Slecht uitgelijnde machines zijn immers een bron van storingen. Met onze uitlijningscontrole houden we uw machines in goede conditie.
  • Ook wordt de installatietechnische kwaliteit van uw installatie gecontroleerd. De resultaten van een visuele inspectie worden door de experts van Elma in kaart gebracht. Alle motoren, reductoren en pompen worden bekeken en opgenomen op de inventarislijst.
  • Tot slot kan uw voorraad met reserveonderdelen worden beoordeeld op actualiteit en vindt er een afstemming plaats met de voorraden bij Elma. We stemmen de voorraden optimaal af, zodat uw eigen voorraad minimaal is zonder in te leveren op beschikbaarheid.

Vibraties in machines en de gevolgen daarvan

Een ideale machine produceert geen trillingen, alle energie wordt benut voor de taak waarvoor de machine is ontworpen. In de praktijk echter trilt een machine door slijtage ten gevolge van het gebruik. Deze trillingen veroorzaken slijtage van onderdelen waardoor defecten versneld kunnen optreden. Zolang de uitgeoefende krachten constant zijn, of binnen bepaalde grenzen variëren, zullen de gemeten trillingen niet veranderen. Daar komt nog bij dat machines die in goede conditie verkeren, de trilling een typische waarde heeft en het frequentiespectrum een karakteristieke vorm bezit. Dit frequentiespectrum wordt wel het trillingspatroon genoemd en wordt verkregen door het trillingssignaal in frequentie te analyseren. Wanneer defecten zich beginnen te ontwikkelen veranderen de dynamische processen en sommige van de krachten die op bepaalde onderdelen worden uitgeoefend. Dit beïnvloedt ook het niveau en het patroon van de trillingen.

Trillingssignalen bevatten veel informatie over de conditie van een draaiende machine. Door het uitvoeren van een trillingsanalyse wordt deze informatie in kaart gebracht. Met de verzamelde meetresultaten wordt een professionele rapportage opgesteld en aanbevelingen gedaan.

Meer informatie over
Preventief onderhoud?
Neem contact op met
foto Jan Wouter Koudijs
Jan Wouter Koudijs
Service Coördinator
Stuur een email of bel:
+31 (0)346 357 095

Meer service en onderhoud

Scroll to Top