Trillingsanalyse

Trillingsanalyse van roterende machines

Om de conditie van een roterende machine te kunnen bepalen is de meest effectieve en beproefde techniek de trillingsanalyse. Elke afwijking in een roterende machine genereert een uniek patroon wat een trillingsanalyse tot de meest toegepaste en breedste diagnosetechniek maakt. Na het uitvoeren van een trillingsanalyse worden er conclusies getrokken over de conditie en werking van nieuwe, bestaande of gereviseerde machines en roterende constructies. Verder worden eventuele storingen gedetecteerd. Na het verkrijgen van betrouwbare meetresultaten komt het echte specialisme van de vakman om de hoek kijken: het interpreteren van de meetgegevens.

Analyseren van meetresultaten

De ene meting is de andere niet. Er zijn veel toepassingen van trillingmetingen en daarnaast zijn er ook vele visies op de uitvoering en de analyse van de metingen. Metingen op basis van algemene kengetallen, veelal in combinatie met een rood, geel of groen waardering, geven slechts inzicht in het algehele trillingsniveau. Indien meetgegevens daarentegen worden vergeleken met eerdere metingen, wordt een trend opgebouwd welke een eventuele daling of stijging laat zien. De oorzaak van het probleem van de roterende machine moet uiteindelijk alsnog beoordeeld worden door middel van visuele inspecties. Alleen op die manier is te beoordelen welk deel mogelijk onderhevig is aan slijtage.

Trilling meting met spectrumanalyse

Elma voert trillingsmetingen uit op basis van de spectrumanalyse. Bij deze vorm van trillingsanalyse worden met behulp van een grafiek, een zogenaamd spectrum, de meetgegevens geanalyseerd. Bekeken wordt welke frequenties en dus welke machinefouten de stijging of daling van de algehele waarden veroorzaken. Wanneer de oorzaak niet wordt achterhaald is de kans op herhaling groot. Een juiste interpretatie van deze spectrumanalyse vergt een diepgaande kennis en veel ervaring. Hierbij worden onder andere toerental, belasting, temperatuur meegenomen in de beoordeling, Deze analysetechniek biedt de enige echt betrouwbare diagnose als basis voor een preventief onderhoudsprogramma voor roterende machines.

Welke machinefouten kunnen worden gevonden?

Machinefouten die met behulp van trillingsmetingen worden achterhaald zijn onder andere:

  • Onbalans
  • Resonantie
  • Spelingen en/of losheid
  • Uitlijnfouten
  • Tandwielbeschadigingen
  • Lager beschadigingen
  • Aandrijfriem problemen
  • Elektrische problemen
Meer informatie over
Trillingsanalyse?
Neem contact op met
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
Stuur een email of bel:
+31 (0)346 745 261
foto Teus van der Grift
Teus van der Grift
Workshop Coordinator Balancing
Stuur een email of bel:
+31 (0)346 356 060

Meer service en onderhoud

Scroll to Top